Garantikassen for fiskere

Ansatte

Daglig leder: Jan Skjærvø

Rådgiver økonomi: Marit Podsada

Rådgiver: Arve Yttersian

Førstekonsulent: Ann Astri Slind

Førstekonsulent: Tove Frøysa

Økonomikonsulent: Hilde Andersen

Økonomikonsulent: Marianne S. Hepsø

Konsulent: Berit Reitan

Konsulent: Toril Lynum

Konsulent: Jorid Helgetun

Konsulent: Freidis Udtian

Konsulent: Sølvi S. Nilssen

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering