Garantikassen for fiskere

Styret i Likviditetsfondet

Styremedlemmer:

Berit M.M. Haraldsen Bettum, Cand. Oecon, Oslo (Leder)

Erling Holmeset Jr., Trondheim, Norges Fiskarlag 

Ole Georg Koch, Sørreisa, Norsk Sjømannsforbund

Kjersti Pauline Vartdal, Oslo, Nærings- og fiskeridepartementet

Anita Mølmesdal Sivertsen, Oslo, Arbeids - og velferdsdirektoratet

 

Varamedlemmer:

Tormod Storås, Stavanger, Norsk Sjømannsforbund

Otto Gregussen, Trondheim, Norges Fiskarlag

Martha Skog Astrup, Oslo, Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

 Skjema for styret:

Reiseregning

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering