Garantikassen for fiskere

Ekstranett

Her finner du ekstranettet til Garantikassen for fiskere.

Vi anbefaler at du bruker nettleser Internet Explorer når du søker om refusjon av avgift på mineralolje via ekstranettet.

 

Link til ekstranett

 

 

 

 

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering