Garantikassen for fiskere

Lenker:

Lenker:

Nærings- og fiskeridepartementet                      www.nfd.dep.no 
 Arbeids- og sosialepartementet   www.ad.dep.no
 Fiskeridirektoratet  www.fiskeridir.no
 Toll- og avgiftsdirektoratet  www.toll.no
 Pensjonstrygden for sjømenn  www.pts.no
 Norges Fiskarlag  www.fiskarlaget.no
 Norsk Sjømannsforbund  www.sjomannsforbundet.no
 Fiskebåtredernes Forbund  www.fiskebat.no
 NAV   www.nav.no
 Lovdata     www.lovdata.no
 FiskeribladetFiskaren  www.sjomannsforbundet.noIdium Portalserver 3.0idium webpublisering