Garantikassen for fiskere

På vår hjemmeside vil du finne nærmere informasjon om ordningene som administreres, forskrifter og diverse søknadsskjemaer for utskrift. Tilgang til vårt ekstranett gis til alle fiskere oppført på blad B i fiskermanntallet, rederier og regnskapskontor.
Via vårt ekstranett kan det meldes fra om ledighet, sendes inn søknad om dagpenger på fellesmelding, og søkes om refusjon av betalt avgift på mineralolje.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering