Garantikassen for fiskere

Her vil du finne nærmere informasjon om ordningene som administreres, forskrifter og diverse skjemaer for utskrift.

Tilgang til vårt ekstranett gis til alle fiskere som er oppført på blad B i fiskermanntallet, rederier og regnskapskontor.

Via vårt ekstranett kan det meldes fra om ledighet, sendes inn søknad om dagpenger på fellesmelding, og søkes om refusjon av betalt avgift på mineralolje.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering